Pracownia językowo - terminalowa 24 + 1 stanowiskowa