Pracownia terminalowa 10 stanowiskowa ze stanowiskiem nauczyciela