W październiku 2019 roku firma KOBIS wdrożyła 24-stanowiskową pracownie jezykowo-terminalową w SP w Nowych Iganiach