W lipcu 2019 roku firma KOBIS wdrożyła 26-stanowiskową pracownię terminalową w Szkole Podstawowej nr 50 we Wrocławiu.