W lipcu 2019 roku firma KOBIS wdrożyła 24-stanowiskową pracownię terminalową w Szkole Podstawowej nr 68 w Szczecinie.