W sierpniu 2017 roku firma KOBIS Paweł Wojtanowski wdrożyła 24-stanowiskową pracownię terminalową w Publicznej Szkole Podstawowej w Zgłobicach.