W grudniu 2022 roku firma KOBIS wdrożyła 24-stanowiskową pracownię terminalową w Szkole Podstawowej w Trzetrzewinie - Gmina Chełmiec.