W lutym 2023 roku firma KOBIS wdrożyła 14-stanowiskową pracownię terminalową w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ciekocinie.