W marcu 2023 roku firma KOBIS wdrożyła 26-stanowiskową pracownię terminalową w Szkole Podstawowej w Rusi.