W marcu 2023 roku firma KOBIS wdrożyła 26-stanowiskową pracownię terminalową w Szkole Podstawowej w Rusi.

https://www.high-endrolex.com/17https://www.high-endrolex.com/17